Home   Wie is Karen

Wie is Karen

Karen HansemsMijn naam is Karen Hansems. Ik woon in Usquert, Noord-Groningen, en werk onder andere in Usquert en Winsum. Indien wenselijk/noodzakelijk werk ik ook op locatie.
Sinds 1989 ben ik werkzaam als fysiotherapeut en sinds 2009 ook als coach. Vanaf 1989 heb ik verschillende opleidingen en cursussen gedaan zoals bewegingswetenschappen, kinderfysiotherapie, sensomotorische integratie (o.a. “Rots en water”) en in 2012/2013 de opleiding tot kindercoach (via BGL).

De opleiding tot kindercoach is een goede aanvulling op mijn werk als kinderfysiotherapeut. Kinderen hebben zelden alleen problemen in de motoriek of alleen in het gedrag. In de afgelopen jaren ben ik steeds meer het totale kind gaan zien en waarderen. De handvatten die ik tijdens de opleiding tot kindercoach heb gekregen zijn daarbij zeer waardevol. Ik maak in coach- en/of behandelsessies onder meer gebruik van de methode Kids’Skills van Ben Furman, “teken je gesprek” van Adinda de Vreede, RET (rationele emotieve therapie), CGT (cognitieve gedragstherapie), tekenen, muziek, drama, spel, systeemtherapie enz. Ik behandel/begeleid zowel kinderen voor sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek als kinderen met motorische problematiek, dan wel de combinatie van gedrag en motoriek.
De combinatie van kinderen coachen en kinderfysiotherapie is eigenlijk vanzelfsprekend. Kinderen die in sociaal-emotioneel opzicht niet lekker in hun vel zitten, kunnen veel baat hebben bij bewegen, aanraken of aangeraakt worden. En evengoed kunnen kinderen met motorische problematiek veel baat hebben bij een oplossingsgerichte aanpak, spel, Kids’Skills enz.

Ik vind het een uitdaging om samen met het kind op zoek te gaan naar de best passende oplossing voor zijn of haar “probleem”. Hoe dichter deze oplossing ligt in de belevingswereld van het kind, hoe groter de kans op succes.