Home   Werkwijze

Werkwijze

schoenenWerkwijze Kindercoach

Na de aanmelding (door bijv. ouders, kind, school) volgt een intake met eerst alleen de ouders. Bij het intakegesprek wordt gezamenlijk de hulpvraag vastgesteld. Naar aanleiding van dit intakegesprek geef ik aan of uw kind met deze hulpvraag bij mij op de juiste plek is. In sommige gevallen verwijs ik door naar een collega.

Na de intake met de ouders volgt een eerste (kennismakings-)sessie met het kind (zonder de ouders). Na de intake en de kennismakingssessie met het kind maak ik de analyse en stel ik een plan van aanpak op. Dit wordt besproken met ouders en kind.

Afhankelijk van de vraagstelling volgen er dan tussen de 4 en 12 sessies. Een coachafspraak duurt ongeveer een uur en vindt plaats bij mij in de praktijkruimte. In overleg zijn andere locaties mogelijk.

Tijdens het traject wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van het coachproces en krijgt u eventueel tips voor thuis.

Het coachtraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Na afloop ontvangt u, desgewenst, een eindverslag.

Indien nodig en gewenst, kan ik ook een bezoek aan school brengen, contact hebben met de leerkracht van uw kind of met u als ouders een afspraak hebben over de opvoeding van uw kind.

Tijdens de sessies wordt van verschillende methodes gebruik gemaakt zoals:

 • spel/spelen
 • praten
 • knutselen en tekenen
 • muziek en drama/rollenspel
 • Kids’Skills (een vaardigheidstraining om zelf een oplossing te bedenken én te leren)
 • RET (over helpende en niet- helpende gedachten; onder andere bij faalangst)
 • Technieken uit de NLP (neuro linguïstisch programmeren, dit is gericht op communicatie en verandering.)
 • Visualisaties
 • Lichaamswerk
 • Systeem
 • Cognitieve gedragstherapie

®

Concrete en praktische werkwijze voor iedereen die met kinderen werkt.
Ontwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
Afgestemd op de hulpvraag van het kind, de ouders en de begeleider.
Combinatie van diverse werkvormen.
Hoofd, hart en handen worden aangesproken.
Effectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden.
Eigen kwaliteiten en talenten van zowel het kind, als de ouders en de begeleider staan voorop.

Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen,
dan door een jaar met hem te praten
Plato

Het spel
foto coachee spel 2Water en stenen werken vrijwel altijd op de fantasie van kinderen. Zonder enige voorbereiding gaan kinderen slepen met de stenen, bouwen aan dammen en bruggen en genieten van het water dat zomaar een andere kant op gaat.
Dit gegeven is de basis voor het COACHEE!-spel. De rivier overwinnen door er stenen in te leggen, waardoor een pad ontstaat om naar de overkant te gaan.
Door het beantwoorden van vragen en het maken van verschillende opdrachten verzamelt het kind stenen voor dit pad. Zo komt het kind elke keer een stapje verder, leren kind en begeleider elkaar beter kennen en wordt er op een speelse manier een veilige basis gelegd voor de hulpverlening. Hulpverlening niet alleen aan kinderen, maar ook aan jongeren en volwassenen.

Werkwijze kinderfysiotherapeut

Wanneer U als ouder of een leerkracht of sportinstructeur enz. het vermoeden heeft dat uw kind motorische problemen heeft, kunt u terecht bij een kinderfysiotherapeut. Dit kan zowel met als zonder verwijsbriefje.

Na de aanmelding volgt een intake en onderzoek. Naar aanleiding van dit intakegesprek geef ik aan of uw kind met deze hulpvraag bij mij op de juiste plek is. In sommige gevallen verwijs ik door naar een collega. Als er sprake is van een behandelindicatie wordt er een behandelplan opgesteld. Waar nodig zal er overleg plaatsvinden met andere disciplines zoals bijvoorbeeld de huisarts, consultatiebureauarts, leerkracht, logopedist enz.

De behandeling vindt plaats in een speciaal voor kinderen ingerichte praktijkruimte.

Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.