Home   Tarieven & Vergoedingen

Tarieven & Vergoedingen

Tarieven 2014:

Intakegesprek (1 uur)                                               € 60,-
Begeleiding kind, per uur in praktijk                         € 60,-
Begeleiding kind op andere locatie*                         € 60,-
Evaluatie- of eindgesprek (1/2 uur)                          € 35,-

Schoolbezoek *                                                         € 60,-
Rapportage eenvoudig (max. 1 A4-tje)                     € 30,-
Rapportage uitgebreid                                              € 60,-

Alle boven genoemde tarieven zijn inclusief  21% BTW.

*als de afstand tussen de praktijk en de locatie/school meer dan 10 kilometer bedraagt, worden de reiskosten doorberekend à € 0,25 per km.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Hebt u vragen over de tarieven of vergoeding, neem dan gerust contact op.

Vergoedingen

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt kindercoaching vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Om zeker te weten of dit voor uw verzekering ook geldt, kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ook vanuit een PGB kunnen kosten voor kindercoaching betaald worden.

Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18x vergoed vanuit de basisverzekering.