Home   Kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut

touw

Sinds 2001 ben ik geregistreerd kinderfysiotherapeut en in 2009 heb ik de opleiding senso-motorische integratie gedaan. Kinderfysiotherapie is een vervolgopleiding na de opleiding fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. Vanuit de senso-motorische integratie kijk ik ook naar de wisselwerking tussen de zintuigelijke ontwikkeling (tast, evenwicht, visus) en de motoriek.
Wanneer de motorische ontwikkeling van een kind of zuigeling wat langer duurt of niet verloopt zoals gebruikelijk, kan het nodig zijn om bepaalde vaardigheden extra aandacht te geven. Of het kind moet leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. De kinderfysiotherapeut kan dit bekijken, testen en door middel van spel en oefeningen het kind helpen bepaalde vaardigheden te leren.

Kinderen (en hun ouders) kunnen bij een kinderfysiotherapeut terecht met vragen op het gebied van onder andere:
• Onhandige motoriek
• Vaak vallen, struikelen
• Hoofdpijn
• Vertraagde motorische ontwikkeling
• Faalangst (zie ook kindercoach)
• Gepest worden, onzekerheid (o.b.v. bijv. onhandige motoriek)
• Niet mee kunnen/mogen spelen op het schoolplein of tijdens gymnastiek

Een probleem in de motorische ontwikkeling kan op zichzelf staan en kan goed worden begeleid door een kinderfysiotherapeut. Het komt echter voor dat een kind als gevolg van een motorisch probleem niet kan meekomen met zijn of haar leeftijdgenoten en daarmee wordt gepest. Of hij/zij voelt zich zelf daardoor minderwaardig. Hier ligt naar mijn mening de overlap van het kindercoachen en werken als kinderfysiotherapeut. Het een kan niet los gezien worden van het ander.

Werkwijze