Home   Informatie   Goed om te weten

Goed om te weten

Alle informatie die ik krijg, behandel ik vertrouwelijk. Informatie aan derden, zoals de school of de huisarts, geef ik alleen door na overleg met de ouders en/of het kind. Ook het plegen van overleg met bijvoorbeeld een juf/meester of de IB-er op school doe ik na overleg met de ouders/verzorgers. Ik onderneem geen stappen zonder ruggespraak.

Ik heb een beroepsgeheim, dit betekent dat alles wat mij, in vertrouwen, wordt verteld, bij mij blijft. Alleen wanneer het kind mij toestemming heeft gegeven, vertel ik dat wat ik met het kind heb afgesproken aan de ouders/verzorgers. Van het proces houd ik de ouders/verzorgers, vanzelfsprekend goed op de hoogte.